marknadsundersökningsföretag stockholm

En marknadsundersökning eller varumärkesundersökning kan innebära allt från kartläggning av marknaden till att undersökningar och analyser vilken efterfrågan det är för en typ av produkter och tjänster. Genom att göra en marknadsundersökning kan ert företag fokusera på de varor och tjänster som marknaden efterfrågar. Det kan göra att företaget minskar risken med investeringar som blir olönsamma.

Vanligtvis vid en marknadsundersökning studeras de demografiska och socioekonomiska förväntningar, medvetenhet, kunskap, attityder, motivation och beteende med mera och hjälper företaget eller organisationen att fokusera på det som er målgrupp är ute efter.

Varför ska man genomföra en marknadsundersökning?

Med hjälp av marknadsundersökningar kan ert företag eller organisation kartlägga hur er bransch ser ut idag och hur den kan komma att se ut i framtiden. För vilka av era produkter och tjänster ökar respektive minskar förfrågan framöver.

Marknadsundersökningar kan användas för att ge svar på många olika ändamål. Det kan handla om att hitta ett nytt affärsområde, utforska potentialen av nya tjänster och produkter eller breddning av ett befintligt produktsortiment som ert företag har. Självfallet är det behov som styr vad er marknadsundersökning ska ge svar på.

Behöver ni hjälp med hela processen kring marknadsundersökningen?
Anlita då ett företag som har lång erfarenhet från liknande marknadsundersökningar, gärna med kunskap inom er bransch. Ni kan också göra en undersökning på egen hand men har man inte kunskapen och rutinerna som behövs kan det vara bra att ta in en duktig konsult eller ett undersökningsföretag. De kan hjälpa er med allt från utformning av frågor, insamling av svar, analys och presentation av resultatet till det pågående arbetet efter att undersökningen är klar.

Varumärkesundersökningar

Företag med starka varumärken tjänar mer och har nöjdare kunder. Ett starkt varumärke ger en ökad lönsamhet då era kunderna helt enkelt är beredda att betala mer för era varor och tjänster. Företag som upplevs som bra av många gör att kunder känner att de kan lita på varumärket och då blir priskänsligheten inte lika stor.

Att bygga ett starkt varumärke är ett långsiktigt arbete som hela tiden är pågående. Det handlar om att göra stora investeringar i marknadsföring, i er personal och hur varumärket kommuniceras båda internt och externt i er organisation. Det är därför viktigt att veta hur ert varumärke uppfattas och utvecklas över tiden i och med att omvärlden förändras och nya behov uppstår.

Att systematisk utföra varumärkesundersökningar ger då en tydlig bild av varumärkets kännedom, associationer, styrka och lojalitet bland kunder och medarbetare. Ger era reklamkampanjer och marknadsföringsarbete den effekt ni hoppas på? Det ger en marknadsundersökning svar på!

Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om marknadsundersökningar och Varumärkesundersökningar.

Hur gör man en marknadsundersökning?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *